„Herzl Színház” – „Theater Herzl” 2019

„Herzl Színház” – „Theater Herzl” 2019

Új magyar zsidó színház alapítását határozta el a MAZSISZEM és a Kazán István Kamaraszínház!

„Herzl Színház” –  „ Theater Herzl”

A MAZSISZEM és a Kazán István Kamaraszínház két vezetője, Rosenfeld Dániel Imre kántor, színházi menedzser és Kriszt László rendező, bejelentette „Herzl Színház” – „Theater Herzl” néven, új magyar zsidó színház alapítását. Közleményükben kiemelik, kettős célt tűztek maguk elé. Egyrészt a magyar és nemzetközi zsidó irodalom ritkán vagy egyáltalán nem ismert alkotásait tűzik műsorukra, másrészt pedig szeretnének stabil színházi bázist, anyagi hátteret, infrastruktúrát létre hozni a jövőben, melyben számítanak a Magyar Kormány és a Nemzetközi Zsidó szervezetek támogatására! Magyarország a második világháború előtt rendelkezett zsidó színházakkal, amelyek a vészkorszak után teljesen megszűntek. Jelenleg, vállalva a zsidó témájú előadásokat egyedül a Kazán István Kamaraszínház és a Gólem színház játszik a zsidóság számára autentikus színházi darabokat de sajnos egyik színház sem, rendelkezik stabil anyagi, vagy infrastrukturális bázissal. Mint Rosenfeld Dániel Imre elmondta, a darabok kiválasztását már elkezdték, de a legfontosabb hogy létrejöjjön egy olyan magyar és nemzetközi összefogás, amely lehetővé teszi a leendő zsidó színház megalakulását. A zsidó színház játszási helyét Budapestre tervezik, de azt a lehetőséget sem zárja ki, hogy egy vidéki város ad helyet és támogatást a zsidó színháznak, kamaraszínházként. A darabokat jiddis, angol és magyar nyelven szeretnék bemutatni, ez a leendő színészek nyelvtudásának lesz majd a függvénye. Fontosnak tartja továbbá hogy nem csak zsidó színházi produkciók, hanem a zsidó bölcselet, irodalom és a film is megjelenjen a repertoárban, mint például az „Isten pere” című film színpadi adaptációja. De terveik közt szerepel nemzetközi zsidó színházi találkozó, valamint nagy amerikai zeneszerzők sorozat bemutatása, mint George Gershwin, Cole Porter, Leonard Bernstein zeneszerzők műveinek önálló estként. Ehhez várják nemzetközi szervezetek, cégek, alapítványok támogatását!

További részletek:

Bemutatott darabok, produkciók:
– Sárdi Mária: Kislány a pokolban holokauszt monodráma
– Tadeus Borovszkiy: Nálunk Auschwitzban holokauszt monodráma
– Karinthy Ferenc: Gellérthegyi álmok dráma
– Herzl Tivadar: Izrael Lángja /a zsidó állam megalakulása/ program
– George Gershwin: Gershwin Show zenés szórakoztató műsor

Tervezett bemutatók, produkciók:
– Szökés Auschwitzból /megtörtént események alapján/
– Isten pere / a film alapján/
– Auschwitzi jegyzőkönyv monodráma
/Az Amerikai Egyesült Államok Főügyészének Nürnbergi Vádbeszéde alapján/
– Cole Porter Show zenés szórakoztató műsor
– Leonard Bernstein zeneszerző /koncert és zenés szórakoztató műsor/
– Rózsa Miklós zeneszerző koncert
– Nemzetközi Zsidó Színházi Fesztivál
– Nyitott zsinagógák programsorozat

Founding a new Hungarian Jewish theater.

“Herzl Theater”
The two leaders of MAZSISZEM and Kazán István Chamber Theater,
Dániel Imre Rosenfeld, theater manager and László Kriszt, director,
announced the establishment of a new Hungarian Jewish theater under
the name “Herzl Theater” Theater Herzl”. In their announcement, they
point out that they have set themselves a dual purpose. On the one
hand, they willing to put pieces on stage from Hungarian and
international Jewish literature which rarely or even does not known, and
on the other hand they want to create a stable theater base, financial
background, infrastructure in the future, which count on the support of
the Hungarian Government and the International Jewish organizations!
Hungary had Jewish theaters before World War II, which were
completely eliminated after the epoch. At present, Kazan István
Chamber Theater and the Gólem Theater are the only ones who play
Jewish-themed performances, but unfortunately none of the theaters
have a stable material or infrastructure base. As Dániel Imre Rosenfeld
said, the selection of pieces has already begun, but the most important
thing is to create a Hungarian and international collaboration that will
enable the formation of a future Jewish theater.
The Jewish theater is planned to be based in Budapest, but it does not
exclude the possibility that a rural town will provide space and support for
the Jewish theater as a chamber theater. The theater would like to
present the pieces in Yiddish, English and Hungarian, which will depend
on the language skills of the prospective actors. The theater also
considers it important that not only Jewish theatrical productions, but
also Jewish philosophy, literature and film appear in the repertoire, such
as the stage adaptation of the film “God Family”. But their plans include
an international Jewish theatrical meeting and a series of great American
composers as George Gershwin, Cole Porter, and Leonard Bernstein
composers as an independent evening. Support for international
organizations, companies, foundations! You can read more about it at. /MTI/

More details:

Presented pieces, productions:
– Mária Sárdi: Little girl in the hell / Holocaust monodrome
– Tadeus Borovszkiy: We are in Auschwitz / Holocaust monodram
– Ferenc Karinthy: Gellért Hill Dreams / Drama
– Tivadar Herzl: The Flame of Israel / the establishment / program of the Jewish state
– George Gershwin: Gershwin Show is a musical entertainment program

Planned productions:
– Escape from Auschwitz / Based on true events
– God’s Family / Film adaptation
– Auschwitz Protocol / Monodrama
– Cole Porter Show / Musical entertainment program
– Leonard Bernstein composer / concert and musical entertainment /
– Concert composed of the compositions of Miklós Rózsa composer
– International Jewish Theater Festival
– Open synagogues program series

Levelezési cím:
Rosenfeld Dániel Imre menedzser /magyar és jiddis nyelven/
Email: info@herzltivadarszinhaz.hu
Tel: +36205245252

Levelezési cím:  in English /angol nyelven/
Vég András menedzser
Email: info@herzltivadarszinhaz.hu
Tel: +36317856054

Partnereink:
Gershwin Produkciós Iroda